Czasem do głowy przychodzą mi dziwne pomysły. Dobrze mieć wokół siebie ludzi, którzy nie popukają się w czoło, gdy...