Każdy ma takie life behind bars na jakie zasłużył :)