Wiślana Trasa Rowerowa w założeniu ma być jedną z najdłuższych ścieżek rowerowych w Polsce, która zaczynać będzie...