Tradycją stało się już, że przed i po każdym bikepackingowym wyjeździe mocno studiuję listę sprzętu, jaki ze sobą...