Błoto, kamienie, korzenie. Ciężkie rowery, męczarnia z wypychem pod górkę i trudy zjazdu po wertepach, które często...