Góry mają specyficzną siłę oddziaływania na istotę ludzką. Nie da się tego racjonalnie wytłumaczyć, ale człowiek...